Permanente Vorming Chauffeurs

Deze opleidingen zijn een samenwerking tussen DGT en VELGIO. Beide organisatie zijn door de overheid erkend onder het respectievelijke erkenningsnummer OCF018 en OCF142. Beide organsiaties zijn lid van FEDOC, de vereniging van erkende nascholingscentra.

De datum van 9 september 2016 ligt achter de rug. Uw rijbewijs is voor de komende jaren voorzien van de Code 95. Het continue bijscholingsproces gaat echter verder. In uw tweede reeks van opleidingen bent u verplicht een gevarieerd programma te volgen. De opleidingen worden in 3 thema's ondergebracht. U moet van elk thema tenminste één cursus (module) volgen. Elke module heeft recht op 7 kredietpunten. Bovendien bent u verplicht om ten minste één opleiding te volgen waarin een praktijkgedeelte begrepen is. Dit houdt in dat u verplicht bent om ten minste 3 uur zelf met de vrachtwagen te rijden en dit onder toezicht van een door de overheid erkend instructeur.

VOLDOENDE CHAUFFEURS VOOR EEN BEDRIJFSOPLEIDING? WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE VOOR EEN BEDRIJFSCURSUS. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ONZE VOORWAARDEN.

De thema's en onze module :

Thema 1 : Rationeel rijden  op basis van veiligheidsvoorschriften

M 001 : Ladingszekering, veilig stuwen van lading

M 003 : Economisch en Milieubewust rijgedrag stimuleren (1)

Thema 2 : Toepassing van de voorschriften

M 004 / M V02: Vrachtdocumenten & Rij- en rusttijden

M 011 : Rij- en rusttijden, gebuik van de tachograaf

M 013 : ADR vrijstellingen

Thema 3 : Gezondheid, verkeer- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

M 002 : Defensief bewust rijgedrag stimuleren (1)

M 007 : Maatregelen bij ongevallen en EHBO

M 008 : Voertuigbrand en EHBO

M 009 / M V04 : Eerste hulp bij ongevallen

M 010 / M V02 : Opfrissing wegcode en Ongevallensaangifte

M 012 : Ergonomie en gezonde voeding

Gecombineerde thema's

M 005 : Vrachtdocumenten & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

M 006 : Rij- en rusttijden & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

Opmerking :  (1) Deze modules (M002 en M003) omvatten 3 uur praktijk waarbij u rijdt onder toezicht van een erkend instructeur.

Deze opleidingen zijn een samenwerking tussen DGT en VELGIO. Beide organisatie zijn door de overheid erkend onder het respectievelijke erkenningsnummer OCF018 en OCF142. Beiden zijn lid van FEDOC, de vereniging van erkende nascholingscentra.

Uw rijbewijs is voorzien van de Code 95. Echter, Hhet continue bijscholingsproces gaat verder. In uw volgende reeks van opleidingen bent u verplicht een gevarieerd programma te volgen. De opleidingen worden in 3 thema's ondergebracht. U moet van elk thema tenminste één cursus (module) volgen. Elke module heeft recht op 7 kredietpunten. Bovendien bent u verplicht om ten minste één opleiding te volgen waarin een praktijkgedeelte begrepen is. Dit houdt in dat u verplicht bent om ten minste 3 uur zelf met de vrachtwagen te rijden en dit onder toezicht van een door de overheid erkend instructeur.

De thema's en onze modules :

Thema 1 : Rationeel rijden  op basis van veiligheidsvoorschriften

  M 001 : Ladingszekering, veilig stuwen van lading

  M 002 : Defensief bewust rijgedrag stimuleren (inclusief 3 uur praktijk (1))

  M 003 : Economisch en Milieubewust rijgedrag stimuleren (1inclusief 3 uur praktijk (1))

Thema 2 : Toepassing van de voorschriften

  M 004  : Vrachtdocumenten & Rij- en rusttijden

  M 011 : Rij- en rusttijden, gebruik van de tachograaf

  M 013 : ADR vrijstellingen

Thema 3 : Gezondheid, verkeer- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

  M 007 : Maatregelen bij ongevallen en EHBO

  M 008 : Voertuigbrand en EHBO

  M 009 : Eerste hulp bij ongevallen

  M 010 : Opfrissing wegcode en Ongevallenaangifte

  M 012 : Ergonomie en gezonde voeding

Gecombineerde thema's

  M 005 : Vrachtdocumenten & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

  M 006 : Rij- en rusttijden & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

Opmerking :  (1) Deze modules (M002 en M003) omvatten 3 uur praktijk waarbij u rijdt onder toezicht van een erkend instructeur.

VOLDOENDE CHAUFFEURS VOOR EEN BEDRIJFSOPLEIDING? WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE VOOR EEN BEDRIJFSCURSUS. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ONZE VOORWAARDEN.

M 001 : Ladingszekering - Veilig stuwen van lading€ 165,- (EX BTW) Meer info

De doelstelling van deze module 'Ladingszekering - veilig stuwen van lading':
- Bekwaam zijn om het gevaar van onvoldoende gezekerde ladingen in te schatten;
- Begrijpen van de inwerkende krachten op een bewegende lading;
- De verschillende ladingszekeringsmethodes kunnen onderscheiden en toepassen;
- De sjormiddelen doeltreffend kunnen aanwenden naargelang de gekozen methode van ladingszekering;
- Kunnen bepalen hoeveel zekeringskracht nodig is om een lading op de laadvloer van een voertuig;
- Een lading op een voertuig kunnen zekeren.

Geen sessies beschikbaar.
M 002 : Defensief bewust rijgedrag stimuleren€ 450,- (excl. BTW) (praktijk inbegrepen!) Meer info

Let op: De module omvat 4 uur theorie en 3 uur praktijk. Tijdens het praktijkgedeelte rijdt u onder toezicht van een door de overheid erkende instructeurs van DGT. Dit praktijkgedeelte vindt niet plaats op de cursusdag zelf, de cursisten maken tijdens de cursus een afspraak met onze lesgever. Hou er rekening mee dat de cursisten het praktijkgedeelte afleggen met hun eigen vrachtwagen.

Geen sessies beschikbaar.
M 004 : Vrachtdocumenten & Rij-en Rusttijden€ 165,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Sint-Niklaas 4 november 2017 V17003 Inschrijven
Sint-Niklaas 3 februari 2018 V18002 Inschrijven
M 008 : Voertuigbrand en EHBO Meer info
Geen sessies beschikbaar.
M 009 : Eerste Hulp bij Ongevallen EHBO€ 165,- (excl. BTW) Meer info

De doelstelling van deze module 'EHBO' :
- De vitale functies van het lichaam kennen;
- Levensreddende handelingen aanleren;
- Het stappenplan van EHBO in de praktijk uitvoeren.

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Sint-Niklaas 29 november 2017 V17004 Inschrijven
Sint-Niklaas 10 maart 2018 V18003 Inschrijven
M 010 : Opfrissing wegcode & Ongevalaangifte€ 165,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Sint-Niklaas 2 december 2017 V17005 Inschrijven
M 012 : Ergonomie & Gezonde voeding€ 165,- (excl. BTW) Meer info

De doelstelling van deze module 'Ergonomie en Gezonde voeding':
- bewust worden dat een goede ergonomie veel lichamelijke klachten kan voorkomen ;
- bewust worden dat een gezonde en evenwichtige voeding een positieve invloed heeft op onze prestaties en onze gezondheid.

Geen sessies beschikbaar.
M 013 : ADR vrijstellingen€ 165,- (ex BTW) Meer info

De doelstelling van deze module 'ADR vrijstellingen'
De voorschriften voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen worden geregeld door het ADR reglement. Dit internationale reglement schrijft voor dat de vrachtwagenchauffeur die dergelijke transporten uitvoert over een ADR attest moet beschikken. Het ADR voorziet echter ook in tal van vrijstellingen waarbij de verplichting tot het hebben van een ADR attest voor de chauffeur ook meestal komt te vervallen. Nochtans is het van groot belang dat ook in het geval van vrijstellingen de betreffende chauffeur kennis heeft van de voorschriften.

Geen sessies beschikbaar.