Nieuws

Luc Coopmans

Met grote verslagenheid moet DGT heel droevige nieuws melden.

Luc Coopmans, medewerker, bezieler en gedreven lesgever van DGT heeft de strijd tegen het coronavirus niet gehaald. Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar Luc zijn echtgenote Jeanine, zijn dochters en kleinzoon.

Coronavirus & opleidingen

Om ongeoorloofde verspreiding van het Coronavirus te vermijden worden wereldwijd drastische maatregelen genomen. DGT is van mening dat het vandaag totaal onverantwoord is opleidingen te laten dooorgaan, alvast deze opleidingen waarbij er een groot risico bestaat van overdracht van het virus. Ook de betrokken overheden nemen, met betrekking tot eventuele vervaldata van attesten, hun verantwoordelijkheden. Wij hebben daarom beslist om alvast de eerst komende opleidingen te annuleren en te verplaatsen naar een latere datum.

ADN-2019 conforme controlelijsten

De controlelijsten volgens het ADN-2019 zijn beschikbaar. Betreft 4-talige doordrukformulieren. Contacteer ons voor prijsopgave.