Binnenvaart (ADN)

ADN Herhalingscursus binnenschippers (Basis) - Combinatie Droge lading & Tankvaart

Het ADN attest heeft een geldigheid van 5 jaar. In het jaar dat de vervaldatum vooraf gaat moet een ADN herhalingscursus volgen en tevens slagen aan een aan de cursus gekoppelde controletest. Uw nieuw attest gaat dan in op de dag dat uw huidig attest vervalt.

U kunt ook eerder dan het jaar dat de geldigheiddatum vooraf gaat aan een ADN herhalingscursus deelnemen. Echter, in dat geval gaat uw nieuw attest in de dag dat u de ADN herhalingscursus volgt.

Let op! Is de geldigheidsdatum van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADN attest onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan een basiscursus met bijhorend examen.

De herhalingscursus wordt afgesloten met een controletest. De cursus is erkend door de bevoegde autoriteiten. Het maakt dus niet uit in welk land of bij welke organisatie u eerder uw cursus heeft gevolgd, dan wel welke ADN lidstaat uw huidig attest heeft uitgeschreven.

DGT biedt u, dit conform de ADN bepalingen, de mogelijkheid om hetzij een herhalingscursus enkel droge ladingvaart (3 dagen) hetzij een herhalingscursus enkel tankvaart (3 dagen), hetzij een gecombineerde cursus tankvaart en drogelading (4 dagen) te volgen. Het volgens van een deelcursus leidt uiteraard tot een respectievelijke deelattest hetzij droge ladingvaart, hetzij tankvaart. Noteer dat deze deelattesten later niet meer 'vervangen' kunnen worden door een gecombineerd attest, tenzij de basiscursus en bijhorend examen opnieuw wordt gevolgd.

Tijdens deze cursus wordt intens gebruik gemaakt van het ADN reglement. U kunt een eigen recent ADN regelement meebrengen naar de cursus. Indien u niet over een eigen reglement beschikt stelt DGT een exemplaar ter beschikking dat u tijdens de cursus en de controletest kunt gebruiken.

Stabiliteit : Deze herhalingscursus omvat (tot 2020) één dag stabiliteit. Eens de verklaring 'de houder van deze verklaring heeft een opleiding inzake stabiliteit van 8 leseenheden gevolgd' op uw ADN attest is aangebracht hoeft u deze ééndaagse cursus stabiliteit niet meer te volgen.  

Cursusinhoud:

  • De structuur van het ADN 
  • Klasse indeling en gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Droge ladingvaart : Tabel A van het ADN, laden, lossen en ladingsbehandeling
  • Tankvaart : Tabel C van het ADN, laden en lossen van tankschepen, bedrijfsvoorschriften. Gasvrij maken van ladingtanks.
  • Documenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Meettechnieken : zuurstof-, explosie- en giftigheidsmetingen
  • Praktische oefeningen
  • Stabiliteit van binnenvaartschepen

Tijdens de herhalings / vervolmakingscursus worden belangrijke wijzigingen in de ADN voorschriften toegelicht.

ADN-2019 reglement :
Het ADN-2019 reglement kan bij ons besteld worden voor de prijs van € 125,- (inclusief verzendingskosten in België & Nederland, exclusief BTW). Een usb-stick is inbegrepen. Bij levering op een cursus bedraagt de prijs € 115,-.

Deelnemers aan een ADN herhalingscursus kunnen hun eigen ADN regelement gebruiken, er een bestellen of er een in bruikleen nemen op de cursus.

De cursussen gaan door te Antwerpen in het Seminariecentrum 'Schipperswelzijn', Straatsburgdok NK2

€ 660,- (excl.BTW)
4 dagen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 28, 29, 30 & 31 oktober 2019
31/10/2019
(einde laatste cursusdag)
19096 Inschrijven
Antwerpen 19, 20, 21 & 22 november 2019
22/11/2019
(einde laatste cursusdag)
19099 Inschrijven
Antwerpen 17, 18, 19 & 20 december 2019
20/12/2019
(einde laatste cursusdag)
19102 Inschrijven
Afdrukken