MARITIEM VERVOER (IMDG)

Deze IMDG cursus is bestemd  voor personeelsleden van bedrijven (laad- / losterminals, bevrachters, afzenders, transportbedrijven, …) die te maken hebben met het zeevervoer van gevaarlijke goederen “in packaged form” (vervoer van colli, containers, portable tanks en Ro/Ro-vervoer, dus niet vervoer in tankschepen).

Afdeling 1.3.1 van de IMDG Code verplicht iedereen die te maken heeft met het zeetransport van gevaarlijke goederen tot het volgen van een gepaste opleiding. In afdeling 1.3.1 van het ADR staat bovendien vermeld dat personen die betrokken zijn bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen een aan hun functie aangepaste opleiding moeten genoten hebben.

Het cursusprogramma:

  • Inleiding: overzicht van de wetgeving inzake zeevervoer van gevaarlijke goederen en structuur van de IMDG Code
  • Classificatie en identificatie van de gevaarlijke goederen conform de IMDG Code, met bijzondere aandacht voor de “marine pollutants”
  • Bespreking van de IMDG-stoffenlijst  (Hoofdstuk 3.2 van deel 3 van de IMDG Code)
  • Documenten: Dangerous Goods Declaration, Container/Vehicle Packing Certificate
  • Kenmerken, opschriften en etiketten op colli, containers en voertuigen
  • Verpakkingsvoorschriften en voorschriften inzake tanks (UN portable tanks en IMO tanks)
  • Segregatievoorschriften (samenladingsverboden)
  • Vervoer van Limited Quantities
  • Diverse (overige) voorschriften
  • Oefeningen.
IMDG Zeevervoer van gevaarlijke stoffen € 245,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 27 november 2018
Geen
18123 Inschrijven
Antwerpen 21 februari 2019
Geen
19062 Inschrijven
Antwerpen 21 mei 2019
Geen
19063 Inschrijven
Gent 13 juni 2019
Geen
19064 Inschrijven