Permanente Vorming Chauffeurs

Deze opleidingen zijn een samenwerking tussen DGT en VELGIO. Beide organisatie zijn door de overheid erkend onder het respectievelijke erkenningsnummer OCF018 en OCF142. Beide organsiaties zijn lid van FEDOC, de vereniging van erkende nascholingscentra.

De datum van 9 september 2016 ligt achter de rug. Uw rijbewijs is voor de komende jaren voorzien van de Code 95. Het continue bijscholingsproces gaat echter verder. In uw tweede reeks van opleidingen bent u verplicht een gevarieerd programma te volgen. De opleidingen worden in 3 thema's ondergebracht. U moet van elk thema tenminste één cursus (module) volgen. Elke module heeft recht op 7 kredietpunten. Bovendien bent u verplicht om ten minste één opleiding te volgen waarin een praktijkgedeelte begrepen is. Dit houdt in dat u verplicht bent om ten minste 3 uur zelf met de vrachtwagen te rijden en dit onder toezicht van een door de overheid erkend instructeur.

VOLDOENDE CHAUFFEURS VOOR EEN BEDRIJFSOPLEIDING? WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE VOOR EEN BEDRIJFSCURSUS. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ONZE VOORWAARDEN.

De thema's en onze module :

Thema 1 : Rationeel rijden  op basis van veiligheidsvoorschriften

M 001 : Ladingszekering, veilig stuwen van lading

M 003 : Economisch en Milieubewust rijgedrag stimuleren (1)

Thema 2 : Toepassing van de voorschriften

M 004 / M V02: Vrachtdocumenten & Rij- en rusttijden

M 011 : Rij- en rusttijden, gebuik van de tachograaf

M 013 : ADR vrijstellingen

Thema 3 : Gezondheid, verkeer- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

M 002 : Defensief bewust rijgedrag stimuleren (1)

M 007 : Maatregelen bij ongevallen en EHBO

M 008 : Voertuigbrand en EHBO

M 009 / M V04 : Eerste hulp bij ongevallen

M 010 / M V02 : Opfrissing wegcode en Ongevallensaangifte

M 012 : Ergonomie en gezonde voeding

Gecombineerde thema's

M 005 : Vrachtdocumenten & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

M 006 : Rij- en rusttijden & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

Opmerking :  (1) Deze modules (M002 en M003) omvatten 3 uur praktijk waarbij u rijdt onder toezicht van een erkend instructeur.

Deze opleidingen zijn een samenwerking tussen DGT en VELGIO. Beide organisatie zijn door de overheid erkend onder het respectievelijke erkenningsnummer OCF018 en OCF142. Beiden zijn lid van FEDOC, de vereniging van erkende nascholingscentra.

Uw rijbewijs is voorzien van de Code 95. Echter, Hhet continue bijscholingsproces gaat verder. In uw volgende reeks van opleidingen bent u verplicht een gevarieerd programma te volgen. De opleidingen worden in 3 thema's ondergebracht. U moet van elk thema tenminste één cursus (module) volgen. Elke module heeft recht op 7 kredietpunten. Bovendien bent u verplicht om ten minste één opleiding te volgen waarin een praktijkgedeelte begrepen is. Dit houdt in dat u verplicht bent om ten minste 3 uur zelf met de vrachtwagen te rijden en dit onder toezicht van een door de overheid erkend instructeur.

De thema's en onze modules :

Thema 1 : Rationeel rijden  op basis van veiligheidsvoorschriften

  M 001 : Ladingszekering, veilig stuwen van lading

  M 002 : Defensief bewust rijgedrag stimuleren (inclusief 3 uur praktijk (1))

  M 003 : Economisch en Milieubewust rijgedrag stimuleren (1inclusief 3 uur praktijk (1))

Thema 2 : Toepassing van de voorschriften

  M 004  : Vrachtdocumenten & Rij- en rusttijden

  M 011 : Rij- en rusttijden, gebruik van de tachograaf

  M 013 : ADR vrijstellingen

Thema 3 : Gezondheid, verkeer- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

  M 007 : Maatregelen bij ongevallen en EHBO

  M 008 : Voertuigbrand en EHBO

  M 009 : Eerste hulp bij ongevallen

  M 010 : Opfrissing wegcode en Ongevallenaangifte

  M 012 : Ergonomie en gezonde voeding

  Klantvriendelijkheid & Imago

Gecombineerde thema's

  M 005 : Vrachtdocumenten & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

  M 006 : Rij- en rusttijden & Maatregelen bij ongevallen (thema 2 & 3)

Opmerking :  (1) Deze modules (M002 en M003) omvatten 3 uur praktijk waarbij u rijdt onder toezicht van een erkend instructeur.

VOLDOENDE CHAUFFEURS VOOR EEN BEDRIJFSOPLEIDING? WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE VOOR EEN BEDRIJFSCURSUS. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ONZE VOORWAARDEN.