Permanente Vorming Chauffeurs

M 004 : Vrachtdocumenten & Rij-en Rusttijden

1. Algemeen en doel van de opleiding

De nascholingsplicht voor vrachtwagenchauffeurs C/CE is van kracht sinds 10 september 2009. Elke chauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet elke 5 jaar bij een door de overheid erkende instelling 35 uren nascholing volgen om het rijbewijs te kunnen behouden. Een dergelijke 35 uur nascholing en vorming is elke 5 jaar een verplichting.

Deze wetgeving is gebaseerd op een Europese richtlijn en is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De richtlijn werd in het Belgisch recht omgezet via het koninklijk besluit van 4 mei 2007 als aangepast.
Elke erkende opleidingsmodule heeft recht op 7 kredietpunten (7 lesuur) in het kader van de permanente vorming van chauffeurs.

2. Doel van de opleiding  (Module M 004 : Vrachtdocumenten & rij- en rusttijden ongevallen)

A)  Vrachtdocumenten, duur 3,5 uur (voormiddag)

De, tot betrekking met de landen van de EG, persoonsgebonden documenten, de voertuiggebonden documenten en de documenten in verband met de lading herkennen.

CMR vrachtbrief: doel, toepassing en het correct invullen ervan, uitzonderingen op CMR, andere vrachtgebonden documenten, ...

B)  Gedeelte Rij- en Rusttijden, duur 3,5 uur (namiddag)
- definities;
- dagelijkse en wekelijkse rij- en rusttijden;
- dubbele bemanning;
- de tachograaf: registratiebladen;
- de digitale tachograaf;
- praktische voorbeelden en oefeningen;
- sancties;
- klassikale oefeningen inzake rij- en rusttijden en de digitale tachograaf.

€ 165,- (excl. BTW)
1 dag

Sessieoverzicht

Geen sessies beschikbaar.
Afdrukken