Permanente Vorming Chauffeurs

M 006 : Rij- en rusttijden & maatregelen bij ongevallen

1. Algemeen en doel van de opleiding

De nascholingsplicht voor vrachtwagenchauffeurs C/CE is van kracht sinds 10 september 2009. Elke chauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet elke 5 jaar bij een door de overheid erkende instelling 35 uren nascholing volgen om het rijbewijs te kunnen behouden. 

Deze wetgeving is gebaseerd op een Europese richtlijn en is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De richtlijn werd in het Belgisch recht omgezet via het koninklijk besluit van 4 mei 2007 als aangepast.
Elke erkende opleidingsmodule heeft recht op 7 kredietpunten (7 lesuur) in het kader van de permanente vorming van chauffeurs.

2. Doel van de opleiding  (Module M 006 : Rij- en rusttijden & maatregelen bij ongevallen)

De opleidingsmodule “Rij- en rusttijden & maatregelen bij ongevallen” bestaat uit twee gedeelten:

A)  Gedeelte Rij- en Rusttijden, duur 3,5 uur (voormiddag)

  • definities;
  • dagelijkse en wekelijkse rij- en rusttijden;
  • dubbele bemanning;
  • de tachograaf: registratiebladen;
  • de digitale tachograaf;
  • praktische voorbeelden en oefeningen;
  • sancties;
  • klassikale oefeningen inzake rij- en rusttijden en de digitale tachograaf.

B)  Maatregelen bij ongevallen : Duur 3,5 uur (namiddag)

Risico’s met vrachtwagens. Wat zijn de voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van een ongeval en de voorzorgen in het geval van een ongeval; de noodzakelijke uitrusting en hulpmiddelen. Hoe moet men zich gedragen bij een noodsituatie of ongeval. Wat staat de chauffeur te doen in het geval van een ongeval.
Het Europees aanrijdingsformulier, het doel ervan en de noodzaak tot het volledig en correct invullen

Oefeningen over het correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier.

€ 165,- (excl. BTW)
1 dag (7 effectieve lesuren)

Sessieoverzicht

Geen sessies beschikbaar.
Afdrukken