Permanente Vorming Chauffeurs

M 013 : ADR vrijstellingen

De doelstelling van deze module 'ADR vrijstellingen'

 • Kennis hebben van de gevaren, wat zijn de risico's aan blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen,
 • Type van vrijstellingen 
 • Verplichtingen die toch nog van toepassing blijven in functie van de vrijstelling

Cursusinhoud 

 • reglementeringen voor het vervoer van gevaarlijke goederen
 • klasseindeling en gevaren 
 • houders voor het vervoer van gevaarlijke goederen
 • het vervoerdocument 
 • signalisatie
 • voorschriften tijdens het vervoer
 • preventie en noodmaatregelen
 • Vrijstellingen : stofgebonden vrijstellingen, beperkte hoeveelheden, uitgezonderde hoeveelheden, gedeeltelijke vrijstelling, volledige vrijstellingen
€ 165,- (ex BTW)
1 dag (7 effectieve lesuren))

Sessieoverzicht

Geen sessies beschikbaar.
Afdrukken