Seminaries

Land-, zee- en luchtvervoer van gevaarlijke stoffen in vrijgestelde hoeveelheden

VRIJGESTELDE HOEVEELHEDEN

Het vervoer van gevaarlijke goederen wordt aan strenge voorschriften onderworpen. Terecht, gezien de verhoogde risico’s bij blootstelling en bij het vrijkomen van deze goederen.

Anderzijds moeten we vaststellen dat de risico’s die inherent zijn aan het transport van gevaarlijke goederen gereduceerd worden wanneer de goederen in kleine hoeveelheden worden behandeld. In veel gevallen zijn ze dan bestemd voor de eindgebruiker. Voor transporten in beperkte hoeveelheden voorzien de diverse transportwetgevingen in minder stringente voorschriften. Deze voorschriften verschillen echter vaak tussen de verschillende transportmodi.

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden in functie van de diverse transportmodi worden tijdens de cursusnamiddag duidelijk toegelicht.

Duur van de opleiding:
Eén namiddag, van 13u30 tot 17u00.

Doelpubliek
Veiligheidsadviseurs en iedereen betrokken bij de verzending en de belading van goederen.

VERVOER VAN GEVAAR-LIJKE STOFFEN IN VRIJGE-STELDE HOEVEELHEDEN

Cursusprogramma:

- ADR (wegvervoer): soorten vrijstellingen: algemene vrijstelling voor bepaalde transporten, gedeeltelijke vrijstelling per transporteenheid (1000-punten regel), volledige vrijstelling (“Limited Quantities”) op basis van de beperkte hoeveelheid per verpakking

- IMDG Code: “Limited Quantities” op basis van de beperkte hoeveelheid per verpakking

- IATA DGR (ICAO TI): “Limited Quantities” op basis van de beperkte hoeveelheid per verpakking

-  ADR / RID / IMDG / ICAO-IATA : vrijstelling voor uitgezonderde hoeveelheden (“Excepted Quantities”)

- ADR / RID / IMDG / ICAO-IATA: nieuwe en gewijzigde voorschriften inzake vrijstellingen, ingevoerd in 2011

- Verschilpunten en gelijkenissen tussen de verschillende vervoerswijzen

- Multimodaal vervoer van “Limited Quantities”: wat te doen bij voor- en natransport van “Limited Quantities” van gevaarlijke stoffen over de weg naar/van zee-en luchthavens ?

- Uitgewerkte voorbeelden voor diverse gevaarlijke stoffen

Lesgever :   Lesgever DGT

40% terugbetaald door de Vlaamse overheid via de Kmo-portefeuille - www.kmoportefeuille.be

Wat is de kmo-portefeuille?

Zelfstandigen en kmo's kunnen voor opleidingen elektronisch subsidies aanvragen en projecten betalen. U kan online subsidie aanvragen.

Hoe het werkt :

• De ondernemer stort 50% van de kosten voor de dienstverlening op een elektronische portefeuille.
• De Vlaamse overheid stort daar de overige 50% bij.
• De ondernemer betaalt het totaalbedrag op de rekening van de dienstverlener.

 DGT Dangerous Goods Training & Consultancy bvba is door de overheid erkend als opleidings-verstrekker onder het erkenningnummer : DV.0105796

€ 210,- (excl. BTW)
1/2 dag (namiddag 13.30u - 17.00u)

Sessieoverzicht

Geen sessies beschikbaar.
Afdrukken