Veiligheidsadviseurs (ADR/RID/ADN)

Bedrijven die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) of de binnenwateren (ADN) moeten een transportveiligheidsadviseur in dienst of moeten er een overeenkomst mee hebben. DGT vzw is door de Federale Overheid Mobiliteit erkend voor de organisatie van de verschillende cursussen als voorbereiding tot een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door daartoe door de overheid erkende instellingen. De plaats en de data waarop examens doorgaan vindt u op de website van deze instellingen. Te Antwerpen en te Gent worden examens georganiseerd door CEC (www.cecvzw.be), te Brussel door het ITLB (www.itlb.be).

OEFENSESSIE TER VOORBEREIDING VAN HET EXAMEN VEILIGHEIDSADVISEUR, INCLUSIEF EXAMEN (Algemeen en specialisatie ADR, alle klassen excl. klasse 1, 2, 7)230 euro Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent 29 mei 2019
29/05/2019
Examen start om 13.00 uur
19071 Inschrijven
Antwerpen 11 juni 2019
11/06/2019
Examen start om 13.00 uur
19072 Inschrijven
Antwerpen 25 juni 2019
25/06/2019
Examen start om 13.00 uur
19073 Inschrijven
Antwerpen 12 november 2019
30/10/2019
Examen start om 13.00 uur
19155 Inschrijven
Antwerpen 26 november 2019
26/11/2019
Examen start om 13.00 uur
19156 Inschrijven
Antwerpen 2 december 2019
02/12/2019
Examen start om 13.00 uur
19157 Inschrijven
Gent 12 december 2019
12/12/2019
Examen start om 13.00 uur
19158 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€835,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent 24 & 25 september & 1, 2 & 3 oktober 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19104 Inschrijven
Antwerpen 1, 2, 8, 9 & 10 oktober 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19109 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 585,- ( excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 4, 5 & 6 juni 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19046 Inschrijven
Antwerpen 5, 6 & 7 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19134 Inschrijven
Gent 26, 27 & 28 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19137 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19138 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19139 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 22 & 23 oktober 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19135 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 22 & 23 oktober 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19136 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 610,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13, 14 & 15 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19107 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (enkel specifiek gedeelte ADN)€ 490,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13 & 14 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19108 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITEEL KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 27, 28 & 29 mei 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19055 Inschrijven
Antwerpen 6 & 7 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19186 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 27 & 28 mei 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19056 Inschrijven
Antwerpen 6 & 7 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19187 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactieve stoffen ADR/RID - INITIEEL met algemeen gedeelte€ 950,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Bruxelles FRANSTALIGE OPLEIDING 18, 19, 24, 25 & 26 september 2019
17/10/2019
Examen AFCN (www.afcn.fgov.be)
19176 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactieve stoffen ADR/RID - INITIEEL zonder algemeen gedeelte€ 750,- Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Bruxelles FRANSTALIGE OPLEIDING 19, 24, 25 & 26 september 2019
17/10/2019
Examen AFCN (www.afcn.fgov.be)
19177 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactieve stoffen ADR/RID - VERVOLMAKING met algemeen gedeelte€ 630,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Bruxelles FRANSTALIGE OPLEIDING 18, 24 & 25 september 2019
17/09/2019
Examen AFCN (www.afcn.fgov.be)
19178 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactive stoffen ADR/RID - VERVOLMAKING zonder algemeen gedeelte € 470,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Bruxelles FRANSTALIGE OPLEIDING 24 & 25 september 2019
17/10/2019
Examen AFCN (www.afcn.fgov.be)
19179 Inschrijven