Veiligheidsadviseurs (ADR/RID/ADN)

ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1, 2 & 7)

1. VERVOLMAKINGSCURSUSSEN

Het attest heeft een geldigheid van 5 jaar. Vanaf één jaar voor verstrijken van de geldigheid van uw huidig certificaat kunt u aan een vervolmakingcursus deelnemen en een vereenvoudigd examen afleggen. De geldigheid van uw huidig certificaat wordt dan met vijf jaar verlengd. De nieuwe geldigheidsperiode gaat in op de afloopdatum van uw huidige certificaat.
 

2. PROGRAMMA

De duur en het programma van de opleiding zijn voorgeschreven door de overheid.

VERVOLMAKINGSCURSUS,  alle klassen, behalve klasse 1, 2 en 7 : duur = 3 dagen

Aan de hand van talrijke oefeningen en praktijksituaties wordt het complexe ADR reglement voor u herleid tot een bruikbaar en overzichtelijk werk.

Cursusinhoud

- Een algemeen gedeelte  : 1 dag

 • ​Overzicht transportregelgevingen transport gevaarlijke stoffen
 • Structuur van het ADR / ADN / RID
 • Productclassificatie - grondige bespreking, productbenaming
 • ​Verpakkingsvoorschriften

- Een specialisatie gedeelte wegvervoer (ADR) : 2 dagen

 • Voorschriften voor tanks, type tanks, hun kenmerking, controles en beproevingen
 • Losgestort vervoer
 • Uitrusting van het voertuigen en de bemanning ervan
 • Voorschriften voor onderweg
 • Documenten bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen
 • Vrijstellingen van het ADR
 • Voorschriften inzake beveiliging
 • Nationale voorschriften
 • De taken van de veiligheidsadviseur

Gedurende de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van het ADR-2019 reglement. Beschikt u niet over deze boeken, dan kunt u deze Belgische wetteksten bij ons bestellen aan de voordelige prijs van € 130,- 
(deze voordeelprijs is enkel geldig bij deelname aan een cursus).

De cursus geeft u toegang tot het officiële examen afgenomen de overheid via een erkende exameninstelling. Desgewenst kan men eveneens deelnemen aan een examen in Nederland.

3. PLAATS VAN DE CURSUSSEN 

 • Antwerpen, Seminariecentrum 'Schipperswelzijn', Straatsburgdok NK2.
 • Gent, TLV, Land van Rodelaan 20 te Gentbrugge

4. EXAMENS

Het examen wordt afgenomen door een erkende instelling CEC (www.cecvzw.be) te Antwerpen en te Gent of door het ITLB (www.itlb.be)te Brussel. Het examengeld is rechtreeks te vereffenen met de exameninstelling.

€ 585,- ( excl. BTW)
3 dagen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 5, 6 & 7 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19134 Inschrijven
Gent 26, 27 & 28 november 2019
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
19137 Inschrijven
Antwerpen 18, 19 & 20 februari 2020
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
20033 Inschrijven
Gent 5, 6 & 7 mei 2020
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
20035 Inschrijven
Antwerpen 9, 10 & 11 juni 2020
Inschrijven via www.cecvzw.be of www.itlb.be
20034 Inschrijven
Afdrukken