Wegvervoer (ADR-chauffeurs)

ADR Chauffeurs Vervolmaking Collivervoer - CAT. I

ADR  Attest VERVOLMAKING – Voor wie ?

De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar.

WACHT NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VERVOLMAKINGSCURSUS !

In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht.

Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens. En let wel op, u moet de volledige vervolmakingscursus gevolgd hebben en geslaagd zijn voor uw examen  VOOR uw vervaldatum.

Cursusinhoud

 • Vervoer gevaarlijke goederen : van toepassing zijnde voorschriften
 • Indeling van de gevaarlijke stoffen
 • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Het vervoerdocument en andere boorddocumenten
 • Signalisatie van colli
 • Signalisatie van containers, tankcontainers, mobiele tanks en voertuigen
 • Voorschriften tijdens het vervoer, gebruik van tunnels
 • Voorschriften voor de voertuigen en hun uitrusting
 • Vrijstellingen
 • Stuwen van lading

De examenvragen :
Voorbeeld of type examenvragen zijn te vinden op onze website. Tevens worden tijdens de cursus voorbeeld examenvragen in voldoende mate de cursus besproken.

Plaats van de cursussen :

 • Antwerpen, Seminariecentrum 'Schipperswelzijn', Straatsburgdok NK2.
 • Gent, TLV, Land van Rodelaan 20 te Gentbrugge

Subsidies ?

 • zie www.kmo-portefeuille.be; en/of 
 • Terugbetaling Sociaal fonds Goederenvervoer: Personeel tewerkgesteld in het goederenvervoer en ingeschreven in de RSZ categorie 083 kunnen via het Sociaal fonds een groot deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. Formulieren hiervoor zijn via onze diensten te verkrijgen.
Cursus: € 240,00 (excl. BTW) - Examen: € 70,00 (excl. BTW)
2 lesdagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 26 oktober & 2 november 2019
16/11/2019
19126 Inschrijven
Antwerpen 23 & 30 november 2019
07/12/2019
19128 Inschrijven
Gent 23 & 30 november 2019
14/12/2019
19130 Inschrijven
Antwerpen 5 & 6 december 2019
14/12/2019
19132 Inschrijven
Antwerpen 4 & 11 januari 2020 20014 Inschrijven
Antwerpen 25 januari & 1 februari 2020 20016 Inschrijven
Gent 15 & 22 februari 2020 20018 Inschrijven
Antwerpen 22 & 29 februari 2020 20020 Inschrijven
Gent 21 & 28 maart 2020 20022 Inschrijven
Antwerpen 25 april & 2 mei 2020 20024 Inschrijven
Gent 23 & 30 mei 2020 20026 Inschrijven
Antwerpen 30 mei & 6 juni 2020 20028 Inschrijven
Antwerpen 11 & 12 juni 2020 20030 Inschrijven
Afdrukken