Wegvervoer (ADR-chauffeurs)

ADR Chauffeurs Vervolmaking Collivervoer - CAT. I

ADR  Attest VERVOLMAKING – Voor wie ?

De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar.

WACHT NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VERVOLMAKINGSCURSUS !

In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht.

Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens. En let wel op, u moet de volledige vervolmakingscursus gevolgd hebben en geslaagd zijn voor uw examen  VOOR uw vervaldatum.

Cursusinhoud

 • Vervoer gevaarlijke goederen : van toepassing zijnde voorschriften
 • Indeling van de gevaarlijke stoffen
 • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Het vervoerdocument en andere boorddocumenten
 • Signalisatie van colli
 • Signalisatie van containers, tankcontainers, mobiele tanks en voertuigen
 • Voorschriften tijdens het vervoer, gebruik van tunnels
 • Voorschriften voor de voertuigen en hun uitrusting
 • Vrijstellingen
 • Stuwen van lading

De examenvragen :
Voorbeeld of type examenvragen zijn te vinden op onze website. Tevens worden tijdens de cursus voorbeeld examenvragen in voldoende mate de cursus besproken.

Subsidies ?

 • zie www.kmo-portefeuille.be; en/of 
 • Terugbetaling Sociaal fonds Goederenvervoer: Personeel tewerkgesteld in het goederenvervoer en ingeschreven in de RSZ categorie 083 kunnen via het Sociaal fonds een groot deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. Formulieren hiervoor zijn via onze diensten te verkrijgen.
Cursus: € 230,- (excl. BTW) - Examen: € 65.25,- (excl. BTW)
2 lesdagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 25 augustus & 1 september 2018 18096 Inschrijven
Gent 1 & 8 september 2018 18098 Inschrijven
Antwerpen 29 september & 6 oktober 2018 18100 Inschrijven
Gent 20 & 27 oktober 2018 18102 Inschrijven
Antwerpen 27 oktober & 3 november 2018 18104 Inschrijven
Antwerpen 24 november & 1 december 2018 18108 Inschrijven
Gent 29 & 30 november 2018 18106 Inschrijven
Antwerpen 6 & 7 december 2018 18110 Inschrijven
Antwerpen 5 & 12 januari 2019 19024 Inschrijven
Antwerpen 26 januari & 2 februari 2019 19026 Inschrijven
Gent 16 & 23 februari 2019 19028 Inschrijven
Antwerpen 23 februari & 2 maart 2019 19030 Inschrijven
Gent 16 & 23 maart 2019 19032 Inschrijven
Antwerpen 27 april & 4 mei 2019 19034 Inschrijven
Gent 18 & 25 mei 2019 19038 Inschrijven
Antwerpen 23 & 24 mei 2019 19036 Inschrijven
Antwerpen 25 mei & 1 juni 2019 19040 Inschrijven
Antwerpen 6 & 7 juni 2019 19042 Inschrijven
Afdrukken